c# ile Hesap Makinesi

Yeni baslayanlar icin c# ile hazirlanmis hesap makinesi kodlarini paylasacagim;


menu:
Console.Clear();
int sayi1 = 0, sayi2 = 0, toplama = 0, cikarma = 0, carpma = 0;
double bolme = 0;
Console.WriteLine("Hesap Makinesi tablosundan yapmak istediginiz islemi seciniz");
Console.WriteLine("Toplama islemi icin 1'e basiniz");
Console.WriteLine("Cikarma islemi icin 2'e basiniz");
Console.WriteLine("Carpma islemi icin 3'e basiniz");
Console.WriteLine("Bolme islemi icin 4'e basiniz");
Console.WriteLine("Programdan cikmak icin 5'e basiniz");
string deger = "";
try
{
deger = Console.ReadLine();
if (deger == "1")
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("1. Sayiyi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2. Sayiyi girin");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplama = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine(sayi1 + " + " + sayi2 + " : " + toplama);
Console.WriteLine("Menuye gitmek icin 1'e basiniz");
if (Console.ReadLine() == "1")
{
goto menu;
}
}
else if (deger == "2")
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("1. Sayiyi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2. Sayiyi girin");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
cikarma = sayi1 - sayi2;
Console.WriteLine(sayi1 + " - " + sayi2 + " : " + cikarma);
Console.WriteLine("Menuye gitmek icin 1'e basiniz");
if (Console.ReadLine() == "1")
{
goto menu;
}
}
else if (deger == "3")
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("1. Sayiyi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2. Sayiyi girin");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
carpma = sayi1 * sayi2;
Console.WriteLine(sayi1 + " * " + sayi2 + " : " + carpma);
Console.WriteLine("Menuye gitmek icin 1'e basiniz");
if (Console.ReadLine() == "1")
{
goto menu;
}
}
else if (deger == "4")
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("1. Sayiyi girin");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
tekrar:
Console.WriteLine("2. Sayiyi girin");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi2 == 0)
{
goto tekrar;
}
bolme = Convert.ToDouble(sayi1) / Convert.ToDouble(sayi2);
Console.WriteLine(sayi1 + " + " + sayi2 + " : " + bolme);
Console.WriteLine("Menuye gitmek icin 1'e basiniz");
if (Console.ReadLine() == "1")
{
goto menu;
}
}
else
{
Environment.Exit(0);
}
}
catch (Exception ex)
{
goto menu;
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.