c# Ile Dosya Arama


string Dizin="c:\\"; //dizini belirliyoruz
bool Durum = false;

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Dizin);
FileInfo[] dosyaadlari = di.GetFiles(); //dosyalari diziye aktariyoruz

foreach (FileInfo dosya in dosyaadlari)
{
StreamReader SR = new StreamReader(Dizin + "\\" + dosya.Name);  // eger dosya varsa dongu icine girip dosyaya mudahale edebiliyoruz
Durum = true;
}
if (!Durum)
{
MessageBox.Show("Aradiginiz dosya bulunamadi");
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.