Form icindeki istenen nesnelere ulasma

Form, Panel, GroupBox vb. bilesenlerin iclerinde bulunan bilesenlere dongu yardimi ile ulasacagiz.


foreach (TextBox Txt in panel1.Controls) //panel1 kismini ilgili bilesen adiyla degistirin
{
Txt.Text= "textBox'a yeni deger ata";
//ya da
MessageBox.Show(Txt.Text); //textboxdaki degeri okut
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.